Dagsorden, Advokatrådets beretning 2015-2016, regnskaber samt forslag til vedtægtsændringer kan nu læses på Advokatsamfundet.dk.