ADV-huset-2-Red.jpg

Advokatsamfundet 100 år

 


100 år med retssikkerhed, uafhængighed og integritet

I år er det 100 år siden, at retsplejeloven trådte i kraft og dermed også 100 år siden, at Advokatsamfundet blev grundlagt for at skabe en lovfæstet ramme for at udøve advokatvirksomhed i Danmark.

Stiftelsen af Advokatsamfundet var i høj grad resultatet af en omfattende retsplejereform, der trådte i kraft 1. oktober 1919. Den havde været længe undervejs, faktisk lige siden vedtagelsen i 1849 af Grundloven, der bestemte, at den udøvende og den dømmende magt skulle adskilles. Det var først med reformen, at politi og domstole blev adskilt.

Det formelle navn var Det Danske Sagførersamfund, der først fra 1958 blev til Det Danske Advokatsamfund. Advokatsamfundets bestyrelse hedder Advokatrådet og er blandt andet ansvarlig for at føre tilsyn med advokaterne. Advokatsamfundet har også oprettet det uafhængige Advokatnævn, som behandler klagesager over advokater.

Alle, der virker som advokat, bliver automatisk en del af Advokatsamfundet, der således består af alle 6.300 advokater i Danmark. Hver og en har pligt til at overholde god advokatskik.

Integritet og retssikkerhed er helt grundlæggende for Advokatsamfundets virke. Og det er to sider af samme sag: Integriteten sikrer, at advokaten er klientens mand og fuldstændig uafhængig af andre interesser. Med andre ord også en af grundstenene i borgernes retssikkerhed.

Også her i 2019 er der et stort behov for at arbejde for bedre retssikkerhed i samfundet. Advokatrådet udfører derfor en vigtig rolle i lovgivningsprocessen for at sikre, at ny lovgivning ikke strider mod helt grundlæggende retssikkerhedsmæssige principper. Desuden udgiver Advokatrådet rapporter om områder, hvor det anses for nødvendigt at højne retssikkerheden. Det gælder for eksempel rapporterne Retssikkerhed i Forvaltningen og Retssikkerhed i Grønland.

Fakta om advokatsamfundet

Advokatsamfundet er stiftet i 1919 samtidig med at retsplejeloven trådte i kraft.
Advokatsamfundet udgøres af alle advokater i Danmark.
I dag er der 6300 advokater i Danmark.